Skip to main content

Organising Committee

 

Name   Representing Organization/Project
Anastasios Patrikakos      ATHENA RC
Eleni Sotiropoulou ATHENA RC
Eleni Koulocheri OpenAIRE
Najla Rettberg OpenAIRE
Katerina Papadaki OpenAIRE
Lydia Themeli OpenUP
ViltÄ— BanelytÄ— OpenAIRE
Androniki Pavlidou OpenMinTeD