ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

6-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΔιοργΑνωση
ΕρευνητικΟ ΚΕντρο “ΑθηνΑ”
ΕΚΠΑ - ΤμΗμα ΠληροφορικΗς
ΕθνικΗ ΒιβλιοθΗκη της ΕλλΑδος
Η Ανοιχτή Επιστήμη αποτελεί τον νέο τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, βασιζόμενη στη συνεργατικότητα και σε νέους τρόπους διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας. Η μετάβαση στο νέο αυτό μοντέλο βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις αντιλήψεις των ίδιων των ερευνητών, την απουσία κινήτρων και ανταμοιβών από την πλευρά των φορέων και χρηματοδοτών της έρευνας, και την αδυναμία πλήρους αξιοποίησης των νέων υπηρεσιών και εργαλείων από τους ίδιους τους ερευνητές και την αγορά. 

Στο νέο αυτό περιβάλλον, το 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή Επιστήμη με τίτλο "Open Science Fair 2017", που διεξάγεται στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα στις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, φιλοδοξεί να παράσχει το βήμα για την ανάδειξη των απαραίτητων στοιχείων για τη μετάβαση στο μοντέλο της Ανοιχτής Επιστήμης: πολιτικές, ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, μορφές διάχυσης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων πέρα από τα στενό ερευνητικό περιβάλλον, συμμετοχή κρατικών/ιδιωτικών φορέων.

Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη των διαφορετικών προσεγγίσεων και ενός οδικού χάρτη για την υλοποίηση βασικών πτυχών της Ανοιχτής Επιστήμης, στοχεύοντας μεσοπρόθεσμα στην πολιτική της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Υπολογιστικό Νέφος (European Open Science Cloud). Το OSFair2017 θα φέρει σε επαφή περισσότερους από 250 ερευνητές και ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους ιδρυμάτων, φορείς χάραξης πολιτικής και χρηματοδότησης, εθνικούς παρόχους ερευνητικών υπηρεσιών, εκδότες, και νεοφυείς επιχειρήσεις στον χώρο της έρευνας από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. 

Το συνέδριο θα ανοίξει με χαιρετισμό του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, ενώ το γενικό πλαίσιο θα θέσουν κατά την έναρξη ο Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Γιάννης Ιωαννίδης και ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Φίλιππος Τσιμπόγλου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις κεντρικές ομιλίες των καθηγητών Νεκτάριου Ταβερναράκη, Προέδρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέλους του Scientific Council του European Research Council (ERC),  Jeffrey D. Sachs, Καθηγητή Οικονομικών του Columbia University (ΗΠΑ) και Διευθυντή του Sustainable Development Solutions Network του Ο.Η.Ε., και Ιωάννη Ιωαννίδη, Καθηγητή Παθολογίας, Έρευνας και Πολιτικής Υγείας και Στατιστικής στο Stanford University (ΗΠΑ). Στις άλλες κεντρικές συνεδρίες, θα συζητηθούν θέματα πρόσβασης και ισότητας στη γνώση και την επιστήμη, θέματα χρήσης ανοικτών επιστημονικών δεδομένων ως μέσων διασύνδεσης της έρευνας με την καινοτομία και τη βιομηχανία, καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπος της επιστημονική έρευνας.

Το OSFair2017 διοργανώνεται από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, με τη σύμπραξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και την υποστήριξη 4 ευρωπαϊκών έργων του Horizon 2020, πρωτοπόρα στον τομέα της Aνοικτής Eπιστήμης: OpenAIRE (www.openaire.eu), OpenUP (www.openup-h2020.eu), OpenMinTeD (www.openminted.eu), και FOSTER (www.fosteropenscience.eu)


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του συνεδρίου opensciencefair.eu. Παρακολουθείστε όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις και ενημερώσεις στο Twitter: @osfair2017.

Επαφή για τους εκπροσώπους Τύπου/ΜΜΕ: Γραφείο Επικοινωνίας ΕΚ «Αθηνά», This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 210-687-5324.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.